Vastuullinen johtaminen

Tärkeää ei ole vain se, mitä teemme, vaan se, miten teemme sen. Vastuullinen johtaminen on Diverseyn liiketoiminnan perusta ja tärkeä kasvumme ja menestyksemme kannalta. Hallintorakenteemme, riskienhallinta- ja vaatimustenmukaisuuskäytäntömme sekä turvallisuusprotokollamme kuvastavat jatkuvaa sitoutumistamme vastuulliseen toimintaan ja läpinäkyvyyteen.

Ihmisiä työssä

 

 

Nimitys- ja hallintokomitea
  • Kehittää ja suosittelee parhaita käytäntöjä ja johtamisperiaatteita hallituksellemme
  • Seuraa merkittäviä ESG-trendejä sekä viestii niistä hallitukselle ja valiokunnille 
  • Valvoo poliittista- ja hyväntekeväisyystoimintaa
  • Tiedottaa osakkeenomistajia ESG-asioista

 

Vastuullisen johtamistavan läpinäkyvyys

Sitoutuminen ja yhteistyö määrittelevät, kuinka me Diverseyllä suhtaudumme kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen. Kestävä kehitys ei ole yhden henkilön työ tai itsenäinen toiminta; se on integroitu liiketoimintamalliimme ja jokaisen tiimin jäsenen ja liiketoimintayksikön suorituskykyyn maailmanlaajuisessa toiminnassamme.

 

Etiikka ja vaatimustenmukaisuus

Saavuttaaksemme tavoitteemme kehittää johtavia hygienia-, infektioiden torjunta- ja puhdistusratkaisuja, jotka suojaavat ja hoitavat ihmisiä ja planeettaa, meidän on aina toimittava rehellisesti ja vastuullisesti.

  • Henkilökunnan toimintaohjeet - Code of Conduct
  • Toimittajien toimintaohjeet - Supplier Code of Conduct
  • Corporate Governance -politiikka
  • Henkilökunnan eettiset toimintaohjeet
  • EHS ja vastuullisuuspolitiikka
  • Modernia orjuutta ja lapsityövoimaa koskeva käytäntömme
Suorituskyvyn mittarit