Sustain - Ylläpidä

ESG Sustain Web Banner V1 ESG Sustain Web Banner V1

Vastuullinen johtaminen

Tärkeää ei ole vain se, mitä teemme, vaan se, miten teemme sen. Vastuullinen johtaminen on Diverseyn liiketoiminnan perusta ja tärkeä kasvumme ja menestyksemme kannalta. Hallintorakenteemme, riskienhallinta- ja vaatimustenmukaisuuskäytäntömme sekä turvallisuusprotokollamme kuvastavat jatkuvaa sitoutumistamme vastuulliseen toimintaan ja läpinäkyvyyteen.

Ihmisiä työssä

 

 

Nimitys- ja hallintokomitea
  • Kehittää ja suosittelee parhaita käytäntöjä ja johtamisperiaatteita hallituksellemme
  • Seuraa merkittäviä ESG-trendejä sekä viestii niistä hallitukselle ja valiokunnille 
  • Valvoo poliittista- ja hyväntekeväisyystoimintaa
  • Tiedottaa osakkeenomistajia ESG-asioista

 

Vastuullisen johtamistavan läpinäkyvyys

Sitoutuminen ja yhteistyö määrittelevät, kuinka me Diverseyllä suhtaudumme kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen. Kestävä kehitys ei ole yhden henkilön työ tai itsenäinen toiminta; se on integroitu liiketoimintamalliimme ja jokaisen tiimin jäsenen ja liiketoimintayksikön suorituskykyyn maailmanlaajuisessa toiminnassamme.

 

Etiikka ja vaatimustenmukaisuus

Saavuttaaksemme tavoitteemme kehittää johtavia hygienia-, infektioiden torjunta- ja puhdistusratkaisuja, jotka suojaavat ja hoitavat ihmisiä ja planeettaa, meidän on aina toimittava rehellisesti ja vastuullisesti.

  • Henkilökunnan toimintaohjeet - Code of Conduct
  • Toimittajien toimintaohjeet - Supplier Code of Conduct
  • Corporate Governance -politiikka
  • Henkilökunnan eettiset toimintaohjeet
  • EHS ja vastuullisuuspolitiikka
  • Modernia orjuutta ja lapsityövoimaa koskeva käytäntömme
Suorituskyvyn mittarit