Käyttöehdot

Thumbnail Thumbnail

Käyttöehdot

Tämä kännös ei ole virallinen käännös, ja se annetaan sinulle vain välineenä ymmärtää alkuperäistä asiakirjaa. Englanninkielinen versio on aina etusijalla, jos englanninkielisen version ja tämän käännöksen välillä on eroja, Diversey ei ota vastuuta virheistä, puutteista tai epäselvyyksistä käännöksessä. Jokainen henkilö tai yhteisö, joka luottaa käännettyyn sisältöön, tekee sen omalla vastuullaan. Jos olet epävarma, katso virallinen englanninkielinen versio. Jos haluat kiinnittää huomioamme käännösvirheeseen tai epätarkkuuteen, lähetä meille sähköpostia osoitteessa: attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1. Yleistä. Näitä käyttöehtoja ("ehdot") sovelletaan Diverseyn ja sen näihin ehtoihin linkittävien tytäryhtiöiden ja liitännäisyksiköiden ("me" tai "yritys") verkkosivustoihin ("sivusto/sivustot"). Ehdot määrittävät käyttäjän ja yrityksen välisen sivustoihin liittyvän suhteen. Sivustoa käyttämällä käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja yrityksen tietosuojakäytännön, joka sisältyy näihin ehtoihin viitteenä. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, sivuston käyttö on luvatonta. Sivuston käyttäjien on oltava vähintään 18-vuotiaita. Sivustoa käyttämällä käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että hän on täysi-ikäinen ja voi siten solmia sitovan sopimuksen yrityksen kanssa ja täyttää kaikki edellä mainitut kelpoisuusvaatimukset. Jos käyttäjä ei täytä kaikkia näitä vaatimuksia, hän ei saa käyttää sivustoa. Selkeyden vuoksi tarkennettakoon, että jos käyttäjä käyttää sivustoa tai rekisteröityy sivustolle toisen yrityksen, tahon tai muun organisaation puolesta, termi "käyttäjä" sisältää kaikki yritykset, tahot tai muut organisaatiot, joiden edustaja, työntekijä tai urakoitsija käyttäjä on. Tällaisessa tapauksessa käyttäjä vakuuttaa ja takaa olevansa kyseisen tahon valtuutettu edustaja, jolla on valtuutus sitoutua näihin ehtoihin sen puolesta.

 

2. Tuotteiden loppukäyttäjän lisenssisopimukset (EULA) Yritys tarjoaa oikeuden ja/tai mahdollisuuden ostaa erilaisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluja sivustoilta (yhdessä "tuotteet"). Näiden tuotteiden käyttö on lisäksi kullekin tuotteelle sovellettavan loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ("EULA") alaista. Tuotetta käyttämällä käyttäjä suostuu noudattamaan kyseisen tuotteen kohdalla sovellettavaa EULAa.

 

3. Sivuston käyttö ja tilin tietoturva Kunhan käyttäjä täyttää jatkuvasti näiden ehtojen vaatimukset, yritys myöntää hänelle täten oikeuden käyttää tätä sivustoa ja siihen liittyviä ominaisuuksia käyttäjän yrityksen sisäisiin tarkoituksiin sekä käyttää sen sisältämiä sisältöjä, tuotteita ja muita ominaisuuksia. Lisäksi käyttäjän on rekisteröidyttävä ja avattava tili sivustolla tai yrityksessä, jotta hän voi käyttää tiettyjä sivuston osia, yrityksen tuotteita tai muuta sisältöä. Kun käyttäjä avaa yrityksen tilin sivustojen käyttöä varten, hän määrittää (tai joissain tapauksissa vastaanottaa) käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä on yksin vastuussa tilien ja salasanojen salassapidosta ja tilien käytön rajoittamisesta. Lisäksi hän ottaa vastuun kaikista tilin tai salasanojen nimissä tehdyistä toimista. Yritykselle annettujen tietojen on oltava paikkansapitäviä, ajanmukaisia ja tarkkoja. Käyttäjä suostuu pitämään nämä tiedot aina paikkansapitävinä ja ajantasaisina. Lisäksi käyttäjä tunnustaa, että tili on henkilökohtainen, ja lupaa olla antamatta kenellekään muulle mahdollisuutta sivustojen tai niiden osien käyttöön käyttäjän nimellä, salasanalla tai muulla turvatiedolla. Käyttäjä lupaa ilmoittaa meille välittömästi käyttäjän tilin, käyttäjätunnuksen tai salasanan luvattomasta käytöstä tai muusta tietoturvariskistä. Käyttäjä suostuu lisäksi kirjautumaan ulos tilistään jokaisen istunnon päätteeksi. Yleisiä tai jaettuja tietokoneita käytettäessä on oltava erityisen varovainen, jotta muut eivät näe tai tallenna salasanaa tai muita henkilötietoja. Käyttäjä on vastuussa kaikista sivustojen käyttöön tarvittavista järjestelyistä sekä sen varmistamisesta, että kaikki näitä sivustoja käyttäjän internetyhteyden kautta käyttävät henkilöt ovat tietoisia näistä ehdoista ja noudattavat niitä. Jotta käyttäjä voi käyttää sivustoja tai joitain tarjottuja resursseja, häneltä saatetaan pyytää tiettyjä rekisteröitymistietoja tai muita tietoja. Sivustojen käytön ehtona on, että kaikki käyttäjän sivustoilla antamat tiedot ovat paikkansapitäviä, ajantasaisia ja täydellisiä. Käyttäjä hyväksyy, että kaikkia sivustoille rekisteröitymisen yhteydessä ja muuten (mukaan lukien tähän rajoittumatta sivuston interaktiivisten ominaisuuksien kautta) annettuja tietoja hallitaan yrityksen tietosuojakäytännön mukaisesti. Samalla hän antaa suostumuksen henkilötietojensa tietosuojan mukaiselle käytölle. Yritys ei ole vastuussa, jos sivusto tai jokin sen osa mistä tahansa syystä ei ole käytössä mihin tahansa aikaan tai minkä tahansa ajanjakson. Toisinaan yritys saattaa rajoittaa joidenkin sivuston osien tai kokonaisten sivustojen käyttöä käyttäjien (myös rekisteröidyt käyttäjät) osalta. Yritys pidättää oikeuden milloin tahansa poistaa minkä tahansa käyttäjätunnuksen, salasanan tai muun tunnisteen käytöstä riippumatta siitä, onko se käyttäjän valitsema tai yrityksen myöntämä, jos käyttäjä on sen mielestä rikkonut jotain näistä ehdoista.

 

4. Ehtojen muuttaminen Yritys voi oman harkintansa mukaisesti milloin tahansa ehdottaa näiden ehtojen päivittämistä tai tarkistamista julkaisemalla päivitetyn version sivuston etusivulta linkitettyyn sijaintiin. Muokatut ehdot sisältävä päivitys tulee julkaisun yhteydessä välittömästi voimaan ja hyväksytään vahvistus- tai hyväksymispainiketta napsauttamalla tai muulla tavoin. Mitään riidanratkaisumenettelyjä koskevien ehtojen muutoksia ei kuitenkaan sovelleta kiistoihin, joista osapuolet ovat tosiasiallisesti ilmoittaneet ehtojen muutosten julkaisupäivänä tai sitä ennen. Lisäksi yritys pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta perua tai muokata minkä tahansa sivustoilla tarjoamansa palvelun tai materiaalin. Sivuston käytön jatkaminen muutettujen ehtojen julkaisun jälkeen tarkoittaa, että käyttäjä hyväksyy muutokset. Käyttäjän odotetaan tarkistavan tämän sivun tiedot säännöllisesti ja oltava tietoinen mahdollisista muutoksista, sillä ne ovat käyttäjää sitovia.

 

5. Tietosuojakäytäntö Kaikki sivustoilla kerätyt tiedot ovat yrityksen tietosuojakäytännön piirissä. Sivustoa käyttämällä käyttäjä hyväksyy kaikki tietosuojakäytännön mukaiset henkilötietojen käyttötavat. Tietosuojakäytäntö on täten sisällytetty näihin ehtoihin ja on niiden piirissä. Muilta kuin näissä ehdoissa nimenomaan mainituilta osin nämä ehdot ovat voimassa, jos näiden ehtojen ja tietosuojakäytännön välillä ilmenee ristiriitoja. Yritys pidättää oikeuden tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöön oman harkintansa mukaan tai sovellettavan lain vaatimuksesta. Tällaiset muutokset ovat voimassa heti, kun ne julkaistaan. Tuoteostoksia koskevat lisäehdot määritellään sovellettavassa yrityksen ja tuotteet käyttäjän käyttöön tarjoaman tahon välisessä kaupallisessa sopimuksessa.

 

6. Sivustojen tietojen paikkansapitävyys, täydellisyys ja ajantasaisuus Yritys ei ole vastuussa sivustoilla julkaistujen tietojen paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä ja ajantasaisuudesta. Sivustoilla tarjotut materiaalit ovat vain yleisluontoisia tietoa, joihin ei voi luottaa. Niitä ei pidä käyttää päätöksenteon ainoana lähteenä ilman ensisijaisten paikkansapitävämpien, täydellisempien tai ajantasaisempien tiedonlähteiden tarkistamista. Sivustojen materiaaliin luotetaan aina omalla riskillä. Sivustot saattavat sisältää historiallisia tietoja. Historialliset tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla ja on tarkoitettu vain viitteeksi. Yritys pidättää oikeuden milloin tahansa muokata sivustojen sisältöä, mutta sillä ei ole mitään velvollisuutta siihen. Käyttäjä hyväksyy, että sivustojen muutosten tarkkailu on hänen vastuullaan.

 

7. Julkaistuihin tietoihin luottaminen Sivustoilla ja niiden kautta esitellyt tiedot ja sisältö on tarkoitettu vain yleisluontoisiksi tiedoiksi. Yritys ei takaa tietojen ja sisältöjen paikkansapitävyyttä, tarkkuutta tai käyttökelpoisuutta. Tällaisiin tietoihin ja sisältöihin luottaminen on täysin omalla vastuulla. Yritys ei ota minkäänlaista vastuuta, jos käyttäjä, muu sivustojen vierailija tai kukaan muu tietoihin ja sisältöön tutustunut päättää luottaa niihin.

 

8. Kolmansien osapuolten materiaalit Sivustot voivat sisältää kolmansien osapuolten tarjoamaa sisältöä, kuten muiden käyttäjien, bloggaajien ja kolmannen osapuolen lisenssinantajien, ryhmittymien, aggregaattoreiden ja/tai raportointipalvelujen tarjoamia materiaaleja. Kaikki näissä materiaaleissa ilmaistut lausunnot ja/tai mielipiteet sekä kaikki artikkelit, kysymyksiin annetut vastaukset ja muu sisältö, yrityksen tarjoamaa sisältöä lukuun ottamatta, ovat yksinomaan ne toimittaneiden henkilöiden tai tahojen mielipiteitä ja siten myös heidän vastuullaan. Yritys ei ole millään muotoa vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille minkään kolmansien osapuolten toimittamien materiaalien sisällöstä tai paikkansapitävyydestä.

 

9. Sivustojen materiaalien käyttö Kaikki sivustojen sisältö (muun muassa näihin rajoittumatta teksti, suunnittelu, grafiikat, logot, kuvakkeet, kuvat, äänitallenteet, lataukset, käyttöliittymät, koodi ja ohjelmisto sekä niiden valinta ja järjestely) on yrityksen, sen tytäryhtiöiden ja niiden lisenssinantajien tai sisällöntuottajien yksinomaista omaisuutta ja suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä ja muilla sovellettavilla laeilla. Käyttäjä saa käyttää, kopioida, ladata ja tulostaa sivustojen materiaaleja henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan hän ei muokkaa tai poista niistä mitään tekijänoikeus- tai tavaramerkkimerkintöjä tai muita omistusoikeudellisia ilmoituksia. Minkäänlainen muu sivustojen sisällön käyttö on nimenomaisesti kiellettyä, mukaan lukien näihin rajoittumatta minkään sivustoilta hankitun materiaalin, tiedon, ohjelmiston, tuotteen tai palvelun muokkaaminen, jakelu, siirto, esittäminen, lähettäminen, julkaiseminen, palvelimelle lataaminen, lisensioiminen, takaisinmallinnus, luovuttaminen tai myyminen, jälkiperäisteosten luominen niistä tai niiden käyttö yrityksen kanssa kilpaileviin tarkoituksiin. Edellä mainitusta huolimatta henkilötietoja hallitaan tietosuojakäytännön ja sovellettavien lakien mukaisesti. Käyttäjä suostuu noudattamaan kaikkia sivustoilla esitettyjä lisärajoituksia niiden aika ajoin päivitetyssä muodossa. Yritys pidättää oikeuden mistä tahansa syystä hylätä tai peruuttaa sivustolle rekisteröitymisen, poistaa sivustolta tai estää sivuston käytön oli kyseessä kuka tahansa henkilö. Yritys, sen tytäryhtiöt tai niiden lisenssinantajat tai sisällöntuottajat säilyttävät sivustoilla tarjottujen materiaalien täyden ja kattavan omistusoikeuden, immateriaalioikeudet mukaan lukien. Ne myöntävät näiden materiaalien käyttöoikeuden käyttäjälle lisenssillä, jonka yritys voi oman harkintansa mukaan peruuttaa milloin tahansa. Yritys ei takaa eikä väitä, ettei käyttäjä sivustojen materiaaleja käyttäessään loukkaa sellaisten kolmansien osapuolten oikeuksia, jotka eivät ole sidoksissa yritykseen. Sivustoilla annettuja yhteystietoja ei saa käyttää luvattomiin tarkoituksiin, kuten markkinointiin tai luvattomiin tai kiellettyihin kaupallisiin tarkoituksiin. Sivustojen asianmukaista toimintaa häiritsevien tai vahingoittavien tai järjestelmiä, dataa tai henkilötietoja sivustoilta salaa sieppaavien laitteiden tai ohjelmistojen käyttö on kiellettyä. Käyttäjä lupaa, ettei keskeytä tai yritä keskeyttää sivustojen toimintaa millään tavalla. Yritys pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta rajoittaa tai estää käyttäjää käyttämästä sivustoja. Käyttäjän käyttöoikeuden peruminen ei poista tai muuta mitään muita oikeuksia tai vapautuksia, joihin yrityksellä on mahdollisesti lakisääteinen tai omistuksellinen oikeus.
 

10. Käyttäjän lähettämät materiaalit Käyttäjä hyväksyy, että hän on vastuussa kaikista sivustojen kautta lähettämistään materiaaleista, mukaan lukien niiden laillisuudesta, luotettavuudesta, asianmukaisuudesta, alkuperäisyydestä ja tekijänoikeuksista. Käyttäjän sisällön on kaikilta osin noudatettava sovellettavia kansallisia, alueellisia, paikallisia ja kansainvälisiä lakeja ja asetuksia. Käyttäjien sisältöä koskevia sisällön lisäsääntöjä ovat muun muassa seuraavat (yhdessä "sisältöstandardit"). Nämä säännöt saatetaan ajoittain päivittää ja uusi versio julkaistaan sivustoilla: Käyttäjä ei saa lähettää, jakaa tai muuten julkaista sivustojen kautta mitään sisältöä, joka (1) on virheellistä, säädytöntä, petollista, herjaavaa, halventavaa, loukkaavaa, epäsiveellistä, hyökkäävää, häiritsevää, uhkaavaa, väkivaltaista tai vihamielistä, (2) edistää tai sisältää seksuaalisesti sopimatonta tai pornograafista materiaalia tai rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään perustuvaa syrjintää, (3) on luottamuksellista, omistusoikeudellista tai yksityisyys- tai julkisuusoikeuksia, patenttia, tavaramerkkiä, tekijänoikeuksia, kauppasalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia rikkovaa, loukkaavaa tai muuten epätoivottua, (4) voidaan tulkita rikokseksi tai rikokseen rohkaisevaksi, loukkaa jonkun osapuolen oikeuksia tai muuten aiheuttaa korvausvelvollisuuden tai rikkoo mitä tahansa lakia, (5) käsittää kaupallista toimintaa tai myyntiä, kuten kilpailuja, arvontoja tai muita myynninedistämistoimia, vaihtokauppaa tai mainontaa, tai (6) saattaa sisältää ohjelmistoviruksia, poliittista kampanjointia, ketjukirjeitä, joukkopostituksia tai minkäänlaista roskapostia. Lisäksi käyttäjä ei saa käyttää väärää sähköpostiosoitetta tai muita vääriä tunnistetietoja, esiintyä toisena henkilönä tai tahona tai muutoin harhaanjohtaa minkään sisällön alkuperän suhteen.

 

11. Lähetettyjen materiaalien käyttöoikeudet Jos käyttäjä lähettää materiaalia ja yritys ei toisin ilmoita (tai siinä määrin kuin sovellettava laki sen sallii), käyttäjä myöntää yritykselle ja sen tytäryhtiöille rajoittamattoman, ei-yksinomaisen, tekijänoikeusmaksuttoman, pysyvän, peruuttamattoman ja täysin alilisensoitavan oikeuden käyttää, jäljentää, muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää, levittää ja näyttää kyseistä materiaalia sekä luoda siitä jälkiperäisteoksia kaikkialla maailmassa ja missä tahansa mediassa. Käyttäjä hyväksyy lisäksi, että yritys voi vapaasti käyttää mitä tahansa ideoita, käsitteitä ja tietotaitoa, joita käyttäjä ja hänen puolestaan toimivat henkilöt antavat yritykselle. Käyttäjä myöntää yritykselle ja sen tytäryhtiöille oikeuden käyttää hänen materiaalien lähettämisen yhteydessä antamaansa nimeä, jos ne niin päättävät. Käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että hän omistaa kaiken julkaisemansa sisällön oikeudet tai muulla tavoin hallitsee niitä, että sisältö on paikkansapitävää, että sisällön käyttö ei riko mitään näiden ehtojen kohtaa, eikä aiheuta vahinkoa millekään henkilölle tai taholle, ja että hän hyvittää yritykselle kaikki sisällöstä aiheutuvat vaateet.

 

12. Valvonta ja täytäntöönpano (irtisanominen) Yritys pidättää seuraavat oikeudet: a. Poistaa tai kieltäytyä julkaisemasta käyttäjän sisältöä mistä tahansa syystä tai ilman syytä oman harkintamme mukaan. b. Ryhtyä käyttäjien sisältöön liittyviin toimiin, jotka yhtiö oman harkintansa mukaan katsoo tarpeellisiksi tai asianmukaisiksi. Toimiin saatetaan ryhtyä esimerkiksi, jos yritys katsoo, että kyseinen sisältö on ehtojen (sisältöstandardit mukaan lukien) vastaista, loukkaa jotain immateriaalioikeuksia tai muita minkään henkilön tai tahon oikeuksia, uhkaa sivuston käyttäjien tai muun yleisön henkilökohtaista turvallisuutta tai voi tehdä yhtiöstä vastuullisen. c. Ryhtyä asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin, mukaan lukien rajoituksetta lainvalvontaviranomaisille ilmoittaminen tai oikeudenkäynneissä vastaaminen, kun mitään yrityksen sivustoa käytetään laittomasti tai luvatta. d. Irtisanoa tai keskeyttää käyttäjän käyttöoikeuden koko sivustoon tai sen osaan mistä tahansa syystä tai ilman syytä, mukaan lukien rajoituksetta näiden ehtojen vastaiset rikkomukset. e. Rajoittamatta edellä mainittua, yrityksellä on oikeus täysimääräisesti noudattaa mitä tahansa lainvalvontaviranomaisen tai tuomioistuimen määräystä, jossa pyydetään tai ohjataan paljastamaan sivustolle tai sen kautta materiaaleja lähettäneen henkilön henkilöllisyys tai muita häneen liittyviä tietoja. Yritys ei kuitenkaan väitä tai takaa, että se voisi tarkistaa kaiken materiaalin ennen sivustolla julkaisua tai poistaa paheksuttavan materiaalin nopeasti julkaisun jälkeen. Näin ollen yritys ei ota vastuuta mistään käyttäjän tai kolmannen osapuolen lähettämiin tiedonsiirtoihin, viestintään tai sisältöön liittyvistä toimista tai toimettomuudesta. Yritys ei ole kenellekään millään tapaa vastuussa näissä ehdoissa kuvattujen toimien suorittamisesta tai suorittamatta jättämisestä. KÄYTTÄJÄ TÄTEN LUOPUU KAIKISTA YRITYKSEEN JA SEN TYTÄRYHTIÖIHIN, LISENSSINANTAJIIN JA PALVELUNTARJOAJIIN KOHDISTUVISTA VAATEISTA, JOTKA JOHTUVAT YRITYKSEN TAI MINKÄ TAHANSA EDELLÄ MAINITUN OSAPUOLEN TUTKINNAN AIKANA TAI SEN SEURAUKSENA SUORITTAMISTA TOIMISTA TAI TOIMISTA, JOTKA ON TOTEUTETTU JOKO YRITYKSEN, EDELLÄ LUETELTUJEN OSAPUOLTEN TAI SOVELLETTAVIEN LAINVALVONTAVIRANOMAISTEN TUTKIMUSTEN SEURAUKSENA.

 

14. Linkit Sivustomme saattavat sisältää linkkejä muihin hyödyllistä tietoa sisältäviin verkkosivustoihin. Näiden verkkosivustojen ylläpitäjät saattavat olla yrityksiä, jotka eivät ole sidoksissa yritykseemme. Tämä koskee mainoksissa olevia linkkejä, mukaan lukien bannerimainokset ja sponsoroidut linkit. Linkitetyillä verkkosivustoilla on todennäköisesti omat ehtonsa, ja yritys suosittelee, että tarkistat tällaiset kolmannen osapuolen ehdot. Yritys ei ole vastuussa sellaisten verkkosivustojen sisällöstä, jotka eivät ole sidoksissa yhtiöön, eikä mistään näiden sivustojen käytöstä, näiden verkko sivustojen käytännöistä tai mistään niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista. Yritys ei hallitse tällaisten sivustojen tai resurssien sisältöä eikä vastaa niistä. Jos käyttäjä päättää käyttää sivustoihin linkitettyjä kolmansien osapuolien verkkosivustoja, hän tekee sen omalla vastuullaan ja näiden verkkosivustojen omien käyttöehtojen mukaisesti. Yrityksen kotisivuille linkittäminen on sallittua, jos se tehdään kohtuullisella ja laillisella tavalla ja yrityksen mainetta vahingoittamatta tai hyväksikäyttämättä. Linkittäessä ei saa ilman yrityksen erillistä kirjallista lupaa antaa ymmärtää, että yritys olisi millään lailla yhteydessä asiaan, hyväksynyt sen tai antanut sille suosituksensa. Sivustoihin voi kuulua sosiaalisen median toimintoja, joiden avulla voidaan suorittaa seuraavia toimintoja: a. Linkittää käyttäjän omista tai kolmannen osapuolen verkkosivustoista sivustojen tiettyihin sisältöihin. b. Lähettää sähköposteja tai muita viestejä, joissa on sivustojen sisältöä tai linkkejä siihen. c. Näyttää sivustojen osasisältöjä omissa tai kolmannen osapuolen verkkosivustoissa tai antaa vaikutelman niiden näyttämisestä. Näitä toimintoja saa käyttää vain yrityksen tarjoamassa muodossa ja niihin liittyvän sisällön yhteydessä sekä muuten tällaisiin toimintoihin liittyvien, yrityksen antamien lisäehtojen mukaisesti. Edellä esitetyn perusteella käyttäjä ei saa tehdä seuraavia asioita: • Muodostaa linkkiä verkkosivustolta, jota hän ei omista. • Aiheuttaa sen, että sivustot tai sen osat näytetään tai ne näyttävät näkyvän jollain muulla verkkosivustolla esimerkiksi kehyksen, syvälinkityksen tai inline-linkityksen kautta. • Linkittää johonkin muuhun sivuston osaan kuin etusivulle. • Muutoin ryhtyä mihinkään toimiin, jotka koskevat minkään muun näiden ehtojen kohdan kanssa ristiriidassa olevia sivustojen materiaaleja. Käyttäjä sitoutuu tekemään yhteistyötä yrityksen kanssa, jotta luvaton kehystäminen tai linkittäminen saadaan välittömästi loppumaan. Yritys pidättää oikeuden peruuttaa linkitysoikeuden ilman ennakkovaroitusta. Yritys saattaa milloin tahansa oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta poistaa käytöstä mitkä tahansa sosiaalisen median toiminnot tai linkit.

 

15. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet Sivustoilla näkyvät tavaramerkit, logot ja palvelumerkit ovat yrityksen, sen tytäryhtiöiden ja niiden lisenssinantajien, sisällöntuottajien tai muiden kolmansien osapuolien rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Kaikki nämä tavaramerkit, logot ja palvelumerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Mitään sivustoilla ei pidä tulkita siten, että se myöntäisi implisiittisesti, estoppel-periaatteen mukaisesti tai muutoin mitään lisenssiä tai oikeutta käyttää sivustoilla näkyvää tavaramerkkiä, logoa tai palvelumerkkiä ilman omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Yritys pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty sivustolla ja sen sisällössä. Jokainen sivusto ja sen sisältö, mukaan lukien näihin rajoittumatta teksti, suunnittelu, grafiikat, käyttöliittymät ja koodi sekä niiden valinta ja järjestely, on suojattu kokoelmina Yhdysvaltain ja muiden maiden tekijänoikeuslaeissa.

 

16. Rikkomusilmoitukset Yritys kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja odottaa samaa käyttäjiltään. Yritys ilmoittaa täten käyttäjilleen, että se on ottanut käyttöön ja kohtuudella toteuttanut käytännön, joka asianmukaisissa olosuhteissa mahdollistaa tekijänoikeuksia toistuvasti loukkaavien yrityksen tilaajien ja yrityksen järjestelmään tai verkkoon rekisteröityjen käyttäjien irtisanomisen. Omien tai virallisesti edustetun henkilön tekijänoikeuksien loukkaamisesta voi ilmoittaa yrityksen tekijänoikeustoimistoon: Legal Department – Intellectual Property 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708, Yhdysvallat. Yrityksen kansainvälisen päätoimiston tekijänoikeustoimistoon voi ottaa yhteyttä myös soittamalla numeroon +1-980-221-3235, mutta siihen soittamalla ei voi tehdä ilmoitusta tekijänoikeusloukkausepäilystä. Jotta ilmoitus voidaan huomioida, (a) sen on oltava kirjallinen, (b) se on toimitettava yrityksen tekijänoikeustoimistoon ja (c) sen on sisällettävä seuraavat asiat: • Sen henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, joka on valtuutettu toimimaan loukatuksi väitetyn yksinoikeuden omistajan puolesta. • Loukatuksi väitetyn tekijänoikeudella suojatun työn kuvaus. Tai jos sama ilmoitus kattaa useita töitä, kattava luettelo kaikista sivuston töistä. • Kuvaus kaikista materiaaleista, joiden väitetään loukkaavan tekijänoikeuksia tai olevan niitä loukkaavan toiminnan kohteena ja jotka on siten poistettava tai niiden käyttö estettävä. Lisäksi on annattava riittävän tarkat tiedot niiden paikantamiseen. • Valituksen tekijän riittävät yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, jotta valituksen tehneeseen osapuoleen voidaan ottaa yhteyttä. • Lausunto, jossa valituksen tehnyt osapuoli kertoo uskovansa vilpittömästi, että aineiston käyttö valituksen kohteena olevalla tavalla ei ole tekijänoikeuden omistajan, hänen edustajansa tai lain valtuuttamaa. • Lausunto, jossa vakuutetaan väärän valan uhalla, että ilmoituksen tiedot ovat paikkansapitäviä ja että valituksen tehnyt osapuoli on oikeutettu toimimaan loukatuksi väitetyn yksinoikeuden omistajan puolesta. Yrityksellä ei ole velvollisuutta julkaista, välittää, siirtää, jakaa tai muulla tavoin tarjota sivustoilla saatavilla olevaa materiaalia, mukaan lukien käyttäjän yritykselle antamaa aineistoa. Siten yrityksellä on ehdoton oikeus milloin tahansa oman harkintansa mukaan poistaa kaikki materiaalit sivustolta.

 

17. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET (a) KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ KÄYTTÄÄ SIVUSTOJA TÄYSIN OMALLA VASTUULLAAN. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ SIVUSTOJEN KÄYTÖN AIKANA LÄHETETYT JA VASTAANOTETUT TIEDOT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ OLE SUOJATTUJA JA JOTKIN VALTUUTTAMATTOMAT OSAPUOLET SAATTAVAT SIEPATA NE. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ KÄYTTÄÄ SIVUSTOJA OMALLA VASTUULLAAN JA ETTÄ SUURIN OSA SIVUSTOISTA ON KÄYTETTÄVISSÄ MAKSUTTA. (b) Käyttäjä ymmärtää, että yritys ei voi taata, eikä takaa, että sivustoilla ei olisi viruksia tai haitallista koodia. Käyttäjä on itse vastuussa riittävien omien viruksentorjuntaa ja tietosyötteitä ja -tuotoksia koskevien tarpeiden vaatimien toimenpiteiden ja tarkistusten käyttöönotosta sekä sivustojen ulkopuolisen, hävinneiden tietojen palauttamisjärjestelmän ylläpidosta. YRITYS EI OLE VASTUUSSA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT HAJAUTETUSTA PALVELUNESTOHYÖKKÄYKSESTÄ, VIRUKSISTA TAI MUISTA TEKNISESTI HÄIRITSEVISTÄ TAI HAITALLISISTA MATERIAALEISTA, JOTKA VOIVAT SAASTUTTAA TIETOKONELAITTEISTOT, TIETOKONEOHJELMAT, TIEDOT TAI MUUN OMISTUSOIKEUDELLISEN MATERIAALIN, JA JOTKA LIITTYVÄT SIVUSTOJEN KAUTTA HANKITTUJEN PALVELUIDEN TAI TUOTTEIDEN KÄYTTÖÖN TAI SIVUSTOISSA TAI NIIHIN LINKITETYISSÄ SIVUSTOISSA OLLEEN MATERIAALIN LATAAMISEEN. (c) SIVUSTOJEN KÄYTTÖ ON YKSINOMAAN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. SIVUSTOT TOIMITETAAN "SELLAISINAAN", "KAIKKINE VIRHEINEEN" JA "NIIDEN OLLESSA KÄYTETTÄVISSÄ". YRITYS PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN RAJOITTAA SIVUSTON TAI PALVELUN TAI JONKIN SEN OMINAISUUDEN TAI OSAN KÄYTTÖOIKEUTTA TAI IRTISANOA KÄYTTÖOIKEUDEN MILLOIN TAHANSA. YRITYS KIISTÄÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN NÄIHIN RAJOITTUMATTA OLETETUT TAKUUT KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA JA OSAPUOLTEN SUORITUSKYVYSTÄ TAI KAUPPASTAVASTA. LISÄKSI YRITYS KIISTÄÄ KAIKENLAISET TAKUUT SIITÄ, ETTÄ MATERIAALIT, SISÄLLÖT, TUOTTEET, PALVELUT, RATKAISUT TAI MUUT SIVUSTOJEN (TAI NIIDEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVAT) TARJOUKSET EIVÄT LOUKKAA MITÄÄN OIKEUKSIA, ETTÄ PÄÄSY SIVUSTOILLE ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ SIVUSTOT OVAT TURVALLISIA, ETTÄ SIVUSTOJA ISÄNNÖIVISSÄ SIVUSTOISSA TAI PALVELIMISSA EI OLE VIRUKSIA TAI ETTÄ SIVUSTOILLA OLEVAT TIEDOT OVAT TÄYDELLISIÄ, LUOTETTAVIA, PAIKKANSAPITÄVIÄ TAI AJANTASAISIA. MITKÄÄN KÄYTTÄJÄN YRITYKSELTÄ TAI SIVUSTOJEN KAUTTA SAAMAT SUULLISET TAI KIRJALLISET NEUVOT TAI TIEDOT EIVÄT MUODOSTA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ MATERIAALIEN, SISÄLLÖN, TUOTTEIDEN, PALVELUJEN, RATKAISUJEN TAI MUIDEN SIVUSTOJEN (TAI NIIDEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVIEN) TARJOUSTEN KÄYTTÖ ON RIITTÄVÄÄ, TÄYDELLISTÄ, OIKEAA, PAIKKANSAPITÄVÄÄ, HYÖDYLLISTÄ, AJANTASAISTA, LUOTETTAVAA TAI MUUTA VASTAAVAA TAI ETTÄ SIVUSTOJEN TAI NIIDEN KAUTTA HANKITUT TUOTTEET TAI PALVELUT VASTAAVAT MUUTOIN KÄYTTÄJÄN TARPEITA TAI ODOTUKSIA. TIETYILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA LAKI EI SALLI TIETTYJÄ TÄSSÄ VIITATTUJEN TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ OLE KÄYTTÄJÄN TAPAUKSESSA VOIMASSA.

 

18. VASTUUN RAJOITUS EDELLÄ MAINITUN TUNNUSTAEN JA YMMÄRTÄEN KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA YRITYS TAI SEN TYTÄRYHTIÖT, TOIMITTAJAT TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, RANKAISEVISTA, ESIMERKILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT MILLÄÄN TAVOIN SIVUSTOIHIN TAI MIHIN TAHANSA MUIHIN SIVUSTOIHIN, JOITA KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ SIVUSTOJEN LINKIN KAUTTA, TAI MISTÄÄN TOIMISTA, JOIHIN YRITYS RYHTYY TAI JÄTTÄÄ RYHTYMÄTTÄ KÄYTTÄJÄN LÄHETTÄMÄN VIESTINNÄN SEURAUKSENA, TAI SIVUSTOJEN KÄYTÖN VIIVÄSTYMISESTÄ TAI ESTYMISESTÄ, TAI MISTÄÄN SIVUSTOILLA MAINOSTETUISTA TAI NIIDEN KAUTTA HANKITUISTA TIEDOISTA, TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA TAI SIITÄ, ETTÄ YRITYS POISTAA SIVUSTOILLE LÄHETETTYJÄ TAI NIILLÄ JULKAISTUJA MATERIAALEJA, TAI MUUSTA SIVUSTOJEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄSTÄ ASIASTA. TÄMÄ VASTUUN RAJOITUS ON VOIMASSA, VAIKKA EDELLÄ MAINITUT ASIAT PERUSTUISIVAT SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN JA VAIKKA YRITYKSELLE, SEN TYTÄRYHTIÖIHIN, TOIMITTAJILLE TAI MUILLE KUMPPANEILLE ON ILMOITETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITUSTA SOVELLETAAN RAJOITUKSETTA KAIKKIIN VAHINKOIHIN TAI VAMMOIHIN, JOTKA JOHTUVAT SUORITUSKYVYN PUUTTEESTA, VIRHEESTÄ, LAIMINLYÖNNISTÄ, KESKEYTYKSESTÄ, POISTAMISESTA, VIOISTA, KÄYTÖN TAI SIIRRON VIIVÄSTYMISESTÄ, TIETOKONEVIRUKSISTA, TIEDOSTOJEN VIOITTUMISESTA, VIESTINNÄN YHTEYSVIASTA, VERKON TAI JÄRJESTELMÄN KATKOKSESTA, KÄYTTÄJÄN VOITTOJEN MENETYKSESTÄ, TIETUEIDEN TAI TIETOJEN VARASTAMISESTA, TUHOUTUMISESTA, LUVATTOMASTA TARKASTELUSTA, MUUTTAMISESTA, KATOAMISESTA TAI KÄYTÖSTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA AINEELLISISTA TAI AINEETTOMISTA MENETYKSISTÄ. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY NIMENOMAISESTI SEN, ETTEIVÄT YRITYS TAI SEN TYTÄRYHTIÖT TAI TOIMITTAJAT OLE VASTUUSSA MINKÄÄN SIVUSTON KÄYTTÄJÄN HALVENTAVASTA, LOUKKAAVASTA TAI LAITTOMASTA KÄYTÖKSESTÄ. KÄYTTÄJÄN YKSINOMAINEN JA AINOA RATKAISUKEINO EDELLÄ MAINITUISSA TAPAUKSISSA JA MAHDOLLISISSA RISTIRIIDOISSA YRITYKSEN KANSSA ON LOPETTAA SIVUSTON KÄYTTÖ. KÄYTTÄJÄ JA YRITYS HYVÄKSYVÄT, ETTÄ KAIKKI SIVUSTOISTA JOHTUVAT TAI NIIHIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET ON ALOITETTAVA YHDEN (1) VUODEN KULUESSA TAPAHTUMAHETKESTÄ TAI SYY TOIMENPITEESEEN VANHENTUU PYSYVÄSTI. KOSKA JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA EPÄSUORIEN TAKUIDEN KESTON RAJOITUKSIA TAI VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, KAIKKI TAI OSA EDELLÄ MAINITUISTA RAJOITUKSISTA EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ.

 

19. Vahingonkorvausvastuu Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja vapauttamaan yrityksen ja sen tytäryhtiöt ja niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, sopimustyöntekijät, edustajat, lisenssinantajat, palveluntarjoajat, alihankkijat ja toimittajat vahingonkorvausvastuusta kaikkien sivustojen käyttöön tai näiden ehtojen rikkomiseen liittyvien menetysten, vastuiden, kulujen, vahinkojen ja kustannusten, kuten kohtuullisten asianajajapalkkioiden ja oikeudenkäyntikulujen, osalta. Jos käyttäjä aiheuttaa teknisiä häiriöitä sivustoille tai sivustoa käyttäjille siirtävissä järjestelmissä, hän hyväksyy olevansa vastuussa kaikista mahdollisista häiriöstä aiheutuneista menetyksistä, vahingonkorvauksista, kuluista, vahingoista ja kustannuksista, kuten kohtuullisista asianajajapalkkioista ja oikeudenkäyntikuluista. Yritys pidättää oikeuden omalla kustannuksellaan ottaa puolustaakseen ja hallintaansa minkä tahansa asian, josta käyttäjällä muuten olisi vahingonkorvausvastuu. Ja käyttäjä suostuu tällaisessa tapauksessa avustamaan yritystä kyseisen asian puolustuksessa.

 

20. Lainkäyttöalue ja sovellettava laki Näitä ehtoja ja sivustojen käyttöä säännellään Pohjois-Carolinan osavaltion laeilla (lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta). Tietosuojakäytännössä määritettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta käyttäjä hyväksyy peruuttamattomasti Pohjois-Carolinan Mecklenburgin piirikunnan tuomioistuinten toimivallan kaikissa näihin ehtoihin liittyvissä toimenpiteissä. Yritys voi oman harkintansa mukaan vaatia käyttäjää lähettämään näiden ehtojen tai sivustojen käytöstä johtuvat riidat, kuten muun muassa niiden tulkinnasta, rikkomisesta, virheellisyydestä, toimimattomuudesta tai irtisanomisesta johtuvat kiistat, lopulliseen ja sitovaan välimiesmenettelyyn Pohjois-Carolinan osavaltion lakeja soveltavan American Arbitration Associationin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. KAIKKI NÄIHIN EHTOIHIN TAI SIVUSTOIHIN LIITTYVÄT TAI NIISTÄ JOHTUVAT TOIMENPITEET TAI VAATEET ON PANTAVA VIREILLE YHDEN (1) VUODEN KULUESSA SYYKSI KATSOTUSTA TAPAHTUMASTA, MUUTOIN TÄLLAINEN TOIMENPIDE TAI VAADE VANHENTUU PYSYVÄSTI.

 

21. Koko sopimus ja kelpoisuusmenettely Nämä käyttöehdot ja kaikki sivustoilla julkaistut käytännöt tai toimintasäännöt muodostavat koko käyttäjän ja yrityksen välisen sopimuksen ja ymmärryksen aiheen osalta ja korvaavat kaikki aiemmat tai samanaikaiset niin suulliset kuin kirjalliset aiheeseen liittyvät osapuolten väliset viestit ja ehdotukset. Näiden ehtojen painettu versio hyväksytään sivustojen käyttöön perustuvissa tai liittyvissä oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä samassa laajuudessa ja samoin ehdoin kuin muut liiketaloudelliset asiakirjat ja tietueet, jotka on alun perin luotu ja joita ylläpidetään painetussa muodossa.

 

22. Luopuminen ja ehtojen itsenäisyys Jos yritys luopuu jostain näissä ehdoissa määritetyistä ehdosta, ei voida tulkita, että kyseisestä ehdosta luopuminen on pysyvää tai jatkuvaa tai että samalla luovutaan mistään muista ehdoista. Jos yritys ei harjoita jotain näiden ehtojen oikeutta tai ehtoa, sitä ei voida katsoa kyseisestä oikeudesta tai ehdosta luopumiseksi. Jos jokin tämän sopimuksen ehto on lainvastainen, mitätöity tai täytäntöönpanokelvoton, näiden ehtojen jäljellä olevat ehdot pysyvät voimassa.

 

23. Vienti Tietyt yrityksen sivustoilta ladattavissa olevat ohjelmistot tai muut materiaalit ("ohjelmistot") saattavat olla Yhdysvaltain vientivalvonnan alaisia. Mitään yrityksen sivuston ohjelmistoa ei saa ladata tai viedä minkään sovellettavan vientilainsäädännön vastaisesti. Tällaisia vientilainsäädäntöjä ovat muun muassa näihin rajoittumatta kaikki seuraavat sovellettavat lataamis- tai vientikieltokohteet: (a) Kuuba, Iran, Irak, Libya, Pohjois-Korea, Syyria tai mikä tahansa muu maa (tai niiden kansalainen tai asukas), jonka Yhdysvallat on asettanut kauppasaartoon, tai (b) kuka tahansa, joka on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön erityisesti nimettyjen kansalaisten luettelossa. Kun käyttäjä lataa ohjelmistoja yrityksen sivustolta tai käyttää niitä, hän lupaa noudattaa sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, mukaan lukien näihin rajoittumatta Yhdysvaltain Export Administration Act- ja Arms Export Control Act -lakeja. Samalla hän takaa ja vakuuttaa, että ei siirrä sähköisesti tai muulla tavoin tätä ohjelmistoa lainvastaisesti ulkomaan kansalaiselle tai ulkomaiseen kohteeseen.

 

24. Itsenäiset urakoitsijat (ei edustussuhdetta) Yksikään edustussuhde, kumppanuus, yhteisyritys tai työntekijä–työnantaja-suhde tai franchising-suhde ei ole tarkoituksellinen, eikä minkään näiden ehtojen kohdan voida tulkita luovan sellaista nimenomaisesti tai implisiittisesti.

 

25. Yhteydenotto yritykseen Kaikki tekijänoikeusloukkausvaateet on lähetettävä edellä mainittuun tekijänoikeustoimistoon.

 

Palautteet, kommentit, teknisen tuen pyynnöt ja kaikki muu sivustoihin liittyvä viestintä lähetetään seuraavaan osoitteeseen: Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708, Yhdysvallat privacy@diversey.com

 

Diverseyn ehdot Verkkosivuston käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 19.1.2018