Käsityksemme vastuullisuudesta

 

Ilmastokriisin ja erilaisten resurssien lisääntyneen puutteen vaikutukset tuntuvat kaikkialla planeetalla ja luovat uusia, monimutkaisia haasteita yrityksille ja yhteiskunnalle. Esimerkiksi, me elämme tällä hetkellä maailmassa, jossa kolmelta miljardilta ihmiseltä maailmanlaajuisesti puuttuu kotoaan käsienpesumahdollisuus, mikä lisää miljoonien ihmisten riskiä saada COVID-19 ja muita tartuntatauteja. Samaan aikaan 40 prosenttia maailman väestöstä kärsii veden niukkuudesta, ja ilmastokriisi kiihdyttää lämpötilan nousua, joka liittyy muun muassa lisääntyneisiin maastopaloihin, maataloustuotannon vähenemiseen ja kuumuuteen liittyviin terveysvaikutuksiin.

 

Tässä dynaamisessa maailmassa yritysten on varmistettava, että ne toimivat tavalla, joka minimoi jatkuvasti niiden ympäristövaikutuksia ja tuottaa arvoa yhteiskunnalle. Johtavana hygienia-, infektioiden torjunta- ja puhdistusratkaisujen toimittajana Diverseyllä on ainutlaatuinen rooli. Ymmärrämme, että suurin mahdollisuutemme vaikuttaa ympäristö- ja sosiaalisiin seikkoihin ei ole vain omassa toiminnassamme, vaan toimittamalla tuotteita ja palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat minimoida ympäristöjalanjälkensä ja toimia tehokkaammin.

 

Tästä johtuen vastuullisuus ja kestävä kehitys on kaiken toimintamme ydin. Se on osa liiketoimintamalliamme: Innovoimme asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja, jotka suojelevat ihmisiä ja planeettaamme sekä välittävät niistä. Tämä johtaa Diverseylle ja kaikille sidosryhmillemme hyödylliseen kiertokulkuun.

 

Strategiamme

 

Kestävän Kehityksen Raportin julkaisemisen myötä lanseeraamme uuden kestävän kehityksen strategiamme (Protect. Care. Sustain. - Suojele. Välitä. Ylläpidä.) ohjaamaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyviä prioriteettejamme ja toimiamme. Strategiaa tukevat sekä vuoden 2030 tavoitteet että lähiajan tavoitteet, jotka vähentävät entisestään ympäristöjalanjälkeämme, vähentävät sosiaalista eriarvoisuutta ja toimittavat ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan omat kestävän kehityksen tavoitteensa.

 

Strategiamme Protect. Care. Sustain.