Ympäristövastuu

Pienennämme jatkuvasti ympäristöjalanjälkeämme ja samalla annamme asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä samoin. Diversey valmistaa joka päivä turvallisia, kestäviä tuotteita ja palveluita, jotka edistävät terveempää maailmaa. Ympäristöjalanjälkemme on suhteellisen pieni, ja suurimmat vaikutukset syntyvätkin tuotteidemme käytön yhteydessä. Noudatamme kuitenkin kestävän kehityksen parhaita käytäntöjä kaikissa toiminnoissamme ja pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksemme tarjoamalla asiakkaillemme kestäviä ja entistä parempia ratkaisuja.

Asiakkaiden ympäristösäästöt
Globaalit asiakkuudet

 

Positiivinen nettovaikutus

Osana uutta kestävän kehityksen strategiaamme Diversey asettaa tavoitteeksi tuottaa positiivinen nettovaikutus kestävään kehitykseen. Positiivinen nettotavoitteemme ajaa sisäisiä parannuksia energia-, vesi-, jäte- ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi toimitusketjussamme. Kun supistamme Diverseyn toimitusketjun jalanjälkeä, tuomme asiakkaillemme myös merkittäviä säästöjä samoihin neljään ympäristömittariin keskittyvillä tuotteilla ja ratkaisuilla. Kun asiakkaiden säästöjen suhde jalanjälkeen on positiivinen, olemme saavuttaneet nettopositiivisen ympäristövaikutuksen. Toisin sanoen, sen lisäksi, että vähennämme negatiivisia vaikutuksia, lisäämme samanaikaisesti myönteisiä vaikutuksiamme yhteiskuntaan ja ympäristöön. Positiivinen nettovaikutus on jatkossa ohjaava periaate Diverseylle, mikä kasvattaa suhdelukua yhä positiivisemmaksi laajentaessamme periaatetta uusiin ratkaisuihin, innovaatioihin ja tehokkaampaaan toimintaan.

 

Circular Economy

Kiertotalous
Tavoite: 100 % pakkauksistamme edistää kiertotaloutta vuonna 2030

Diversey on sitoutunut edistämään kiertotaloutta: Toisin sanoen järjestelmää, joka sulkee jätteen kierteen, pitää materiaalit käytössä ja uudistaa luonnonvaroja. Jatkamme innovointia vähentääksemme kokonaisjätteemme määrää ja auttaaksemme muita tekemään samoin keskittyen materiaalien ja resurssien tehokkaaseen käyttöön.

Yleisenä tavoitteemme on vähentää tai poistaa pakkausjalanjälkemme. Tämä voidaan saavuttaa lisäämällä pakkaustehokkuutta (esim. korkeammat pitoisuudet), kevyemmällä materiaalilla, lisäämällä pakkauksen kierrätyssisältöä tai lisäämällä kierrätettävyyttä. Valitettavasti joskus nämä lähestymistavat ovat ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi kevyitä, joustavia kalvoja voidaan käyttää tuotteiden pakkaamiseen, mutta ne eivät useinkaan ole kierrätettäviä, koska niissä on yleensä useita polymeerikerroksia. Vuonna 2020 Diversey löysi tavan yhdistää kaikki nämä näkökannat yhdeksi mittariksi jolla mitata suoriutumistamme. Menetelmä on muunnos Ellen MacArthur Foundation -säätiön ja Granta Designin käyttöön ottamasta Material Circularity Indexistä.

Energy and Emissions
Energia ja päästöt
Tavoite: Nettonollahiilidioksidipäästöt toiminnoissamme vuoteen 2050 mennessä; Tutkimuksiin perustuvat tavoitteet vuonna 2023

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, ja olemme sitoutuneet tekemään osamme sen ratkaisemiseksi. Tiede puhuu selkeää kieltä asiasta: Ilmastonmuutoksen vakauttamiseksi meidän on siirryttävä hiilidioksidipäästöttömään talouteen. Osana uutta strategiaamme, "Protect. Care. Sustain.”, julkistamme tavoitteen saavuttaa toiminnassamme nettonollahiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä. Asetamme tieteeseen ja tutkimuksiin perustuvan tavoitteen vuonna 2023 ja hahmottelemme edistyksellisiä toimia hiilijalanjälkemme pienentämiseksi.

Joitakin toimia, joita teemme jo nyt vähentääksemme kasvihuonekaasupäästöjämme ja energiankäyttöämme ovat:

 • Uusiutuvan energian tuotanto
 • Kustannus- ja energiatehokkaiden laitteiden käyttöönotto
 • Turhan energiankulutuksen poistaminen

Diversey on vähentänyt merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä tuotantolaitoksissamme, varastoissamme ja toimistoissamme. Yhteistyömme WWF Climate Saversin kanssa pienensi kasvihuonekaasujalanjälkeämme absoluuttisissa päästöissämme 48 %. Siitä lähtien olemme jatkaneet pyrkimyksiä toiminnan tehostamiseen vähentääksemme päästöjä osana normaalia toimintaprosessiamme. Olemme viime vuosina toteuttaneet useita hankkeita energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, jotka lisäävät tehokkuutta vielä tänäänkin. Nolla hiilidioksidipäästöjä 2050 koskeva tavoitteemme on kunnianhimoinen ja edustaa muutosta ajattelutapaamme ja lähestymistapaamme.

Water Stewardship
Vesihuolto

Ilmastonmuutos lisää vesistressiä kaikkialla maailmassa ja uhkaa monien yhteisöjen mahdollisuuksia saada puhdasta vettä. Suurin osa Diverseyn puhdistustuotteista on vesipohjaisia ratkaisuja, jotka vaativat vettä myös käytön jälkeen, huuhteluun. Ilman puhdasta vettä Diversey ei voi valmistaa puhdistustuotteita. Ilman huuhteluvettä asiakkaamme eivät voi siivota. Vesihuollon tärkeys on syy, miksi meillä on ollut tavoitteemme parantaa veden tehokkuutta toimitusketjussamme useiden vuosien ajan.

Waste Reduction
Jätteen määrän vähentäminen

Tuotantolaitostemme jätteenvähennysstrategiat osoittavat, että jätteen vähentäminen ja ohjaaminen kaatopaikoille voi myös lisätä toimintatehokkuutta ja alentaa kustannuksia. Diversey seuraa jätteitä seuraavissa luokissa:

 • Uudelleen käytetty tehtaan ulkopuolella
 • Kierrätetty
 • Poltetaan energian talteenotolla
 • Poltetaan ilman energian talteenottoa
 • Kaatopaikka

Jo vuosia olemme pyrkineet kaatopaikkajätteen välttämiseen ja sille on luotu oma mittari. Tämä mittari on kaatopaikalle sijoitettujen materiaalien suhde kaikkien edellämainittujen viiden luokan jätteiden kokonaismäärään. Vähentääkseen sekä pakkaus- että kemikaalijätteitä palautuneista tuotteista, jakelukeskuksemme ryhtyvät toimiin:

 • Uudelleenpakkaus – Käsittelystä, kuljetuksesta tai asiakkaan palautuksesta vaurioitunut tuotepakkaus pakataan uudelleen ja palautetaan varastoon mahdollisimman pian.
 • Vaurioituneet tuotepakkaukset, joita ei voida toimittaa asiakkaille tai pakata uudelleen, arvioidaan myytäväksi jälkimarkkinoilla alennettuun hintaan. Tämä sisältää myös vaaralliset materiaalit, jotka muuten olisi hävitettävä.
 • Uudelleenkäyttö – Vaurioituneet tuotepakkaukset, joita ei voida myydä jälkimarkkinoilla, korjata itse tai jotka ovat vanhentuneet, arvioidaan palautettavaksi raaka-aineena valmistustoimintaan. Tutkimme parhaillaan joidenkin vanhentuneiden tuotteiden hyödyllistä uudelleenkäyttöä luotettujen kolmansien osapuolten kanssa.