Ympäristövaikutukset

ESG Protect Web Banner V1 ESG Protect Web Banner V1

Turvallisuus

Koska Diversey on monen miljardin dollarin yritys, joka harjoittaa liiketoimintaa yli 170 maassa, se vastaanottaa, valmistaa, hallinnoi, varastoi ja jakelee valtavan määrän tavaraa raaka-aineista valmiisiin tuotteisiin saakka. Diverseyn toimitusketjunhallinnan ammattilaiset käsittelevät päivittäin suuria tavaramääriä, ja ulkopuolisen silmin vaikuttaa, että työtapaturmat ovat väistämättömiä. Ja ilman äärimmäistä huolellisuutta asia olisikin varmasti niin.

Joten ei ole lainkaan yllättävää, että kuuden kuukauden aikana 1.8.2018–31.1.2019 Diverseyn globaali toimitusketjutiimi, joka koostuu sadoista työntekijöistä eri puolilla maailmaa, ei raportoinut yhdestäkään loukkaantumisesta. Ei yhdestäkään. Tämä ei selvästikään ole sellainen saavutus, joka johtuu vain hyvästä onnesta.

Globaali turvallisuuskaavio

Diversey on ylpeä toimistaan, joita se toteuttaa ympäri vuoden varmistaakseen työntekijöidensä turvallisuuden. Kuuden kuukauden virstanpylvään saavuttaminen on osoitus kyseisestä sitoumuksesta. Se heijastaa turvallisuuskulttuuria, jota Diverseyn toimitusketjutiimit ovat kehittäneet vuosien aikana. Tärkeitä näkökohtia ovat läheltä piti -tilanteiden raportointi, käyttäytymisen havainnointi, jatkuva koulutus ja turvallisuuden sisällyttäminen päivittäisiin työskentelytapoihin.

Toimitusketjun kehittäminen

Diverseyn kaikkien yksiköiden toiminnan ensiluokkaisuus on enemmän kuin laatu, tehokkuus ja tuottavuus. Keskitymme vahvasti myös sellaisten tapojen löytämiseen, joilla voimme parantaa jatkuvasti rakennustemme kestävyyttä. Diverseyn Facilitators for Life -strategian tavoitteisiin kuuluu vähentää energiankulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä ja jätteitä 10 prosentilla sekä vedenkäyttöä 5 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Nämä tavoitteet normalisoidaan tuotemäärän perusteella ja vuotta 2018 käytetään uutena vertailukohtana.

Uuden vertailukohdan asettamisen lisäksi loimme toimitusketjuun työryhmän tunnistaaksemme parhaat käytännöt ja integroidaksemme ne kaikkiin tuotantolaitoksiimme. Diverseyn eri puolilla maailmaa sijaitsevissa yksiköissä suoritettiin tarkastuksia, jotta löydettäisiin uusia ratkaisuja ja kehityskohteita. Kun nämä mahdollisuudet on otettu käyttöön, odotamme alkavan kehityksen kohti vuoden 2025 tavoitteitamme.

TavoitteetTavoitteet