Kestävän kehityksen raportti

Sustainability ESG Strategy Sustainability ESG Strategy

Diverseyllä ympäristönsuojelu on osa tehokasta liiketoimintastrategiaa

Toiminnastamme syntyvien jätteiden vähentäminen ja resurssien käytön tehostaminen kaikissa Diverseyn yksiköissä edistävät ympäristön huomiointia ja sijoitetulle pääomalle saatavaa tuottoa. Sitoutumisemme ympäristöön ulottuu myös toimintamme ulkopuolelle. Hyödynnämme myös mahdollisuuden vähentää jätettä sekä säästää vettä ja energiaa asiakkaidemme tiloissa toimittamalla kestävään kehitykseen keskittyviä innovaatioita. Huomion kiinnittäminen tuotekehitykseen ja tuotantoketjun alkupäähän tarkoittaa, että meidän on tarkasteltava tuotteissamme käytettävien materiaalien alkuperää varmistaaksemme turvallisuuden ja ympäristönsuojelun koko arvoketjussa.

Sitoutumisemme kestävään kehitykseen näkyy selvästi kestävän kehityksen raporteistamme, joita on laadittu vuodesta 2004 lähtien. Osoituksena saavutuksistamme ovat esimerkiksi kumppanuudet WWF:n ja Climate Savers -ohjelman kanssa, Carbon Disclosure Project -järjestön johtajuus, Alliance for Water Stewardship -järjestön avustaminen ja ASEAN Corporate Sustainability Award -palkinto.

Kun tarkastelemme tulevaisuutta, kestävällä kehityksellä on erittäin tärkeä merkitys liiketoiminnallemme, työntekijöillemme ja kehittämillemme innovaatioille. Johtavien yritysten on vastattava maailman nykyisin kohtaamiin ympäristöhaasteisiin muuttamalla toimintaansa tehokkuuden, teknologioiden ja kestävien käytäntöjen avulla. Diversey jatkaa kestävän kehityksen tiellä pyrkien kohti sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia parannuksia.

Kestävän kehityksen tavoitteet