Asiakaslähtöiset kestävät ratkaisut

ESG Sustain Web Banner V1 ESG Sustain Web Banner V1

Diverseyn Facilitators for Life -strategia tarkoittaa, että suojelemme elämää tuottamalla innovatiivisia ratkaisuja, jotka lisäävät ruoan, juomien ja tilojen turvallisuutta ja hygieenisyyttä. Läheiset suhteemme asiakkaisiimme auttavat meitä tunnistamaan tehottomuuksia ja vähentämään toimintojen ympäristövaikutuksia. Samalla asiakkaidemme kustannukset alenevat sekä energiankulutus, vedenkäyttö ja jätteiden määrä vähenevät.

Siivouksen kokonaiskustannukset laskevat asiakkaiden sähkö- ja vesilaskujen myötä, lisäksi Diversey yhdistää innovaatioihinsa vihreän kemian. Biopohjaisissa puhdistusaineissa käytetään uusiutuvia, kasviperäisiä raaka-aineita uusiutumattomien, öljypohjaisten kemikaalien sijaan. Diversey noudattaa myös laatimaansa vastuullisen kemian ohjeistusta, jonka tarkoituksena on välttää uusissa koostumuksissa mahdollisesti haittoja aiheuttavia materiaaleja.

Vihreä kemia - SURE

Diverseyn vastuullisuuden suorituskykymittaristo käsittää kolme teknologian osa-aluetta: kemikaalit, pakkaukset ja laitteet. Kaikilla näillä osa-alueilla voidaan tiettyjä kriteerejä käyttämällä tunnistaa mahdollisuuksia uuden tuotteen vastuullisuuden lisäämiseen tarkastelemalla tuotteen elinkaaren kaikkia vaiheita. Kullakin osa-alueella on viisi elinkaarikategoriaa: raaka-aineet, valmistus, jakelu ja varastointi, tuotteen käyttö ja hävittäminen. Jokaisessa teknologian osa-alueessa on enintään 25 yksittäistä kriteeriä, kuten Diverseyn vastuullisen kemian ohjeistuksen noudattaminen, uusiutuvien materiaalien käyttö, tehokas valmistus, asiakkaan veden käytön vähentäminen ja kierrätettävyys.

Mittariston auttaa havaitsemaan tapoja, joilla projektiin voidaan sisällyttää lisää kestävyyttä edistäviä ominaisuuksia. Strategian todellinen vahvuus on kuitenkin keskustelun edistäminen tuotekehityksen, markkinoinnin ja vastuullisuuden parissa työskentelevien kesken prosessin alkuvaiheissa. Kannustamalla monialaiseen ajatustenvaihtoon innovaatioprosessin aluksi vältetään tilanne, jossa vastuullisuudesta tulee vain ”päälleliimattu” asia, johon paneudutaan vasta juuri ennen tuotteen julkistamista.

Suorituskyvyn mittarit