Kestävä kehitys

Sustainability ESG Strategy Sustainability ESG Strategy

Tavoitteemme on suojella ja huolehtia ihmisistä ja heidän ympäristöstään joka päivä olemalla tulevaisuuteen keskittyvien puhdistus- ja hygieniaratkaisujen edelläkävijä.

 

Diversey on tarjonnut jo lähes 95 vuoden ajan vallankumouksellisia puhdistus- ja hygieniateknologioita ja osoittanut, että ympäristön suojeleminen ja parantaminen on hyväksi liiketoiminnalle. Kestävä kehitys on ollut Diverseyn asiakkailleen tuottaman arvon ytimessä jo vuodesta 1923 lähtien, vaikkakaan asiasta ei vielä puhuttu tällä nimellä. Diverseyn uusi alku vuonna 2017 tarjosi mahdollisuuden pohtia kehitystämme ja katsoa eteenpäin keskittyäksemme mahdollisuuksiin syventää kestävään kehitykseen sitoutumistamme.

 

Koska ympäri maailmaa esiintyy huomattavia sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita, voimme tarkastella menneisyyden saavutuksia vain lyhyesti. Edelliset kestävän kehityksen strategiamme ja tavoitteet luotiin vuoden 2012 vertailukohdan perusteella. Sen jälkeen YK on julkaissut kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030). Se koostuu kestävän kehityksen 17 tavoitteesta ja on toiminut tärkeänä vertailukohtana laadittaessa Diverseyn uutta kestävän kehityksen strategiaa.

 

Luonnonvarojen kulutus on lisääntynyt huomattavasti. Maailman väkiluku kasvaa 10 miljardiin vuoteen 2050 mennessä, mikä aiheuttaa kasvavia haasteita planeettamme niukoille resursseille. Tämä tarkoittaa, että maailma tarvitsee runsaasti ja terveellisempää ruokaa, uusiutuvien energianlähteiden avulla valmistettuja materiaaleja, paljon energiaa sekä parempia infrastruktuuri- ja liikenneratkaisuja. Kulutamme luonnonvaroja 1,7 maapallon verran. Luonnonvarojen kulutus ylittää niiden saatavuuden joka vuosi. Vuonna 2020 ylikulutuspäivä oli 21. elokuuta. Käytämme enemmän ekologisia resursseja ja palveluita kuin luonto voi tuottaa liikakalastamalla, liikaharventamalla metsiä ja päästämällä ilmakehään enemmän hiilidioksidia kuin mitä ekosysteemit voivat ottaa vastaan.

 

Varmistaaksemme sen, että uudella strategiallamme olisi mahdollisimman suuri vaikutus ja että se kohdistuisi suurimpiin mahdollisuuksiin, analysoimme nykyisen jalanjälkemme, kuuntelimme asiakkaita, asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä, tutkimme kestävän kehityksen tavoitteita ja laadimme Diverseyn uuden liiketoimintastrategian. Facilitators for Life -strategiamme takaa sen, että Diversey toimii tarttuakseen tärkeimpiin ympäristöön liittyviin, sosiaalisiin ja teknologisiin mahdollisuuksiin.

 

Diverseyn menestys pitkällä aikavälillä perustuu kykyymme toimia tehokkaasti niukkojen resurssien ympäristössä, vastata tärkeimpiin sosiaalisiin haasteisiin, vähentää riskejä toiminnoissamme ja johtaa puhdistus- ja hygienia-alan innovointia asiakkaitamme varten. Facilitators for Life -strategiassamme on kaikkiin toimintoihimme sisältyviä tehokkaita tavoitteita, jotka ovat useiden kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia kehityksen edistämiseksi.

 

Facilitators for Life – tavoitteet vuoteen 2025 mennessä

Kestävän kehityksen tavoitteet